تجهیزات و لوازم تعمیرات موبایل

در این قسمت، به بررسی تجهیزات و لوازم موردنیاز برای تعمیرات موبایل می‌پردازیم.

اسیلوسکوپ چیست؟

اسیلوسکوپ چیست؟ آموزش اسیلوسکوپ و نحوه کار با آن

اسیلوسکوپ چیست؟ در این جلسه از دوره آموزش رایگان تعمیرات موبایل، به آموزش اسیلوسکوپ، نحوه کار با اسیلوسکوپ همچنین کاربرد اسیلوسکوپ در تعمیرات موبایل میپردازیم.

ابزار سرویس و شستشو در تعمیرات موبایل

ابزار سرویس و شستشو در تعمیرات موبایل

جهت تعمیرات موبایل، به شستشوی قطعات داخلی نیاز داریم. در جلسه سیزدهم از آموزش رایگان تعمیرات گوشی، به بررسی ابزار سرویس و شستشو در تعمیرات موبایل میپردازیم.

اسکرول به بالا