ابزار سرویس و شستشو در تعمیرات موبایل

ابزار سرویس و شستشو در تعمیرات موبایل

جهت تعمیرات موبایل، به شستشوی قطعات داخلی نیاز داریم. در جلسه سیزدهم از آموزش رایگان تعمیرات گوشی، به بررسی ابزار سرویس و شستشو در تعمیرات موبایل میپردازیم.

ابزار باز کننده قاب موبایل

ابزار باز کننده قاب موبایل (قاب باز کن یا اسپاتول)

در جلسه نهم از آموزش رایگان تعمیرات موبایل، به بررسی ابزار باز کننده قاب موبایل یا اسپاتول میپردازیم. باز کردن قاب گوشی، یکی از ضروری‌ترین مراحل تعمیرات است.

اسکرول به بالا